---- vujić

Naša zemlja

Specifična geološka građa kristalnog masiva Mojsinjskih planina predstavlja prostor srpskog kristalnog jezgra u Rodopsko-moravskom metamorfnom pojasu nastalom u okviru kalendonsko-hercinskog ciklusa i kao takav jedan je od najstarijih terena u Srbiji. Karakter predela, sa dominacijom stalnih vetrova, koji su akumulirali velike količine lakih nanosa po dnu klisure kroz koju je probijala Južna Morava, tako da su u reljefu ostale oaze lakih nanosa.

Lagani nanosi černozema, i blage padine na istočnoj strani, specifična i bogata zemlja od svega 5% u celom svetu i blagi talasi od 250 do 30 metara visine, koji se spuštaju ka Moravi, svrstavaju ovo mesto u plodno i pre svega specifičnih vinograda. Raznovrsnost biljnog sveta, njegova raznovrsnost, kroz običaje, uz prepoznatljive autohtone sorte i još prepoznatljivija vina, zahtevaju da se ozbiljno poradi na organizaciji vinograda i vinarija.

Posebno navodimo da je u Pravilniku o rejonizaciji vinogradarskih geografskih proizvodnih područja Srbije navedeno da je mala oaza koju čine zapadne, jugozapadne i južne padine brda iznad Stalaća na mestu srednjovekovnog utvrđenja „Todorova kula“ u KO Grad. Stalać oko koordinate: N 43°40′ 13”, E 21°24’11”.

vujić izjava

Uspevamo u pravljenju finih vina koja obogaćuju ukus i dušu.