---- vujić

Naši vinogradi

Vinogradi i vinarija se nalaze u Centralnoj Srbiji na području zvanom Mojsinjska sveta gora, u trouglu tri Morave, odnosno gde Južna i Zapadna Morava čine Veliku Moravu. Zbog toga što su još od vremena antičke civilizacije kroz nju u geografskom smislu prolazili glavni putevi koji su povezivali sever i jug Evrope (Carigradski put), nazvana je „kapija Srbije“. Sa vrhova Mojsinjskih planina pruža se prelep pogled na veliki prostor ovog dela Srbije. Sa njih se vide sve okolne kotline, kao i planinski vrhovi Kopaonik, Željin, Goč, Juhor, Rtnje i Jastrebac. Postojanje života, svi događaji i istorijski događaji na ovim prostorima uslovljeni su samim geografskim položajem koji predstavlja centar Balkanskog poluostrva.

Postojanje velikog broja sakralnih objekata (77 crkava i kapela) na malom prostoru vezuje se za dolazak grupe monaha sa planine Sinaj. Pripadnici sinaitskog asketskog reda, povlačeći se pred turskim
najezdom u 14. veku, naselili Mojsinjsku goru, podigli crkve i isposnice, pa otuda i naziv „Male srpske Svetogorske“ crkve za iskupljenje grehova.

vujić izjava

Uspevamo u pravljenju finih vina koja obogaćuju ukus i dušu.

Prisutni su i tragovi Rimskog carstva, jer je glavni put, koji su dali Rimljani, prelazio Južnu Moravu. Grad Stalać je nastao u antičko doba, sudeći po lokalitetima i važnoj komunikaciji za obezbeđenje glavnog rimskog puta. U vreme kneza Lazara bila je zaštita Zapadnomoravske kotline i prestonice Kruševca. Danas se može videti polusrušena don-jonska kula koja nosi ime vojvode Prijezde, poslednjeg branioca grada Stalaća.

Ušuškane su Mojsinjske planine, koje je Morava nekada savladala i obećala da će baš ovde dati najbolje vinogradarsko sunce, najblaže vetrove (ventilaciju) i rodne vinograde. Pred posetiocima prostiraće se na prostoru između dve Morave, ravnica kao na dlanu, a pogled će s jedne strane sezati na Rtnje, s druge na Jagodinu i nazad na Kopaonik i Gledačke planine. gde je plemenita klima koja je postojala još od rimskog doba.

Specifična geološka struktura kristalnog masiva Mojsinjskih planina sa biotitom, biotit-moskovitskim gnajsovima, granitima i pegmatitima predstavlja prostor srpskog kristalnog jezgra u Rodopsko-moravskom metamorfnom pojasu formiranom u okviru Kaledonsko-hercinskog ciklusa i kao takav. je jedan od najstarijih terena u Srbiji. Karakter pejzaža sa dominacijom stalnih vetrova koji su akumulirali velike količine lesnih nanosa po dnu klisure kroz koju je probijala Južna Morava, tako da su u reljefu ostale oaze lesnih nanosa.

Posebno navodimo da je u Pravilniku o rejonizaciji vinogradarskih geografskih proizvodnih područja Srbije navedeno da je mala oaza koju čine zapadne, jugozapadne i južne padine brda iznad Stalaća na mestu srednjovekovnog utvrđenja „Todorova kula“ u KO Grad. Stalać oko koordinate: N 43° 40′ 13”, E 21° 24′ 11”.